Застосування топологічного сортування орієнтованих ациклічних графів у плануванні будівельних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2007
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено ефективну програму в середовищі MATHCAD, яка вирішує проблему визначення критичного шляху у плануванні будівельних робіт методами теорії графів.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, ациклічні графи, середовище MATHCAD, визначення критичного шляху, планування будівельних робіт
Бібліографічний опис
Кубайчук О. О. Застосування топологічного сортування орієнтованих ациклічних графів у плануванні будівельних робіт / О. О. Кубайчук, С. А. Теренчук, Б. М. Єременко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2007. - Вип. 28. - С. 102 - 107. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання