Вип. 28

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Регламентування використання земель на основі нормативного і правового зонування територій
  (КНУБА, 2007) Петраковська, О. С.
  В статті узагальнено існуючий практичний досвід зонування територій міста і виділено шість основних підходів. Також проведений аналіз зон з особливими умовами використання за ступенем законодавчої визначеності.
 • Документ
  Оцінка екологічного впливу шуму від об'єктів технічного обслуговування на оточуюче середовище
  (КНУБА, 2007) Петруня, О. М.
  Зроблена оцінка екологічного впливу шуму від об'єктів технічного обслуговування на оточуюче середовище. Представлений розрахунковий прогноз еквівалентного рівня транспортного шуму на прикладі існуючих СТО м. Києва. Наведені методи і засоби, що можуть бути використані з метою зниження шуму на підприємствах технічного обслуговування легкових автомобілів індивідуального користування.
 • Документ
  Вплив збірного опорядження на архітектурні властивості будівель
  (КНУБА, 2007) Самойлович, В. В.
  Розглянуто види опорядження поверхонь, що виконуються без застосування т.з. “мокрих” процесів, визначені позитивні характеристики збірного опорядження та його вплив на архітектурні властивості будівель.
 • Документ
  Система інформаційного забезпечення навчально-виховних закладів, як складова системи містобудівного кадастру
  (КНУБА, 2007) Смілка, В. А.
  В статті наведено пропозиції щодо розвитку системи інформаційного забезпечення містобудівних об’єктів, як складової містобудівного кадастру, на прикладі навчально-виховних закладів на основі запровадженої в органах Міністерства освіти та науки України автоматизованої система обробки даних “Матеріально-технічна база”, що призначена для формування документів звітності. Також визначено інформаційні зв’язки між усіма учасниками автоматизованої системи обробки даних “Матеріально-технічна база”.
 • Документ
  Проблема забруднення житлових приміщень
  (КНУБА, 2007) Солуха, І. Б.; Солуха, Б. В.
  У роботі подані оцінки екологічного стану внутрішнього середовища житлової забудови і розглянуті заходи щодо забезпечення нормативних умов проживання.
 • Документ
  Нечіткі дані як основа формалізації ризиків при виконані БМР
  (КНУБА, 2007) Тугай, О. А.
  Пропонується нова основа формалізації ризиків при виконані БМР. Основу якої складають елементи теорії нечітких даних адоптованих до потреб підрядного виробництва.
 • Документ
  Световой режим – как инструмент принятия архитектурных и градостроительных решений
  (КНУБА, 2007) Товбич, В. В.; Куровский, Г. К.
  Досліджені деякі аспекти проблеми регулювання архітектури та містобудування засобами управління «світовим режимом». Запропоновано відкорегувати деякі застарілі інсоляційні нормативи. Показані можливості «сонця», як інструмента організації об’ємно-просторових та просторових рішень, нове бачення пластики фасадів.
 • Документ
  Щодо теоретичних засад екологічно безпечного управління розвитком територій
  (КНУБА, 2007) Устінова, І. І.
  Викладено результати аналізу подібностей у розумінні суті поняття «сталість», яке змінюються за етапами розвитку екосистеми, та фізичних законів «зростання» енергії.
 • Документ
  Качество современного городского жилища 2. Проблема комфортности современной квартиры
  (КНУБА, 2007) Яблонская, А. Д.
  В статті розглядаються питання комфорту та якості сучасних квартир.
 • Документ
  Проблемні питання набуття прав на земельні ділянки під об’єктами інженерних мереж
  (КНУБА, 2007) Петраковська, О. С.; Некрасова, В. Г.
  Розглянуті проблемні питання набуття прав власності користування на об’єкти інженерних мереж і земельні ділянки, які необхідні для їх обслуговування, та їх державної реєстрації.
 • Документ
  Проблеми організації громадського обслуговування в приморських курортно-рекреаційних зонах
  (КНУБА, 2007) Панченко, Т. Ф.; Шешукова, С. В.
  В статті розглянуті основні сучасні проблеми організації громадського обслуговування в курортно-рекреаційних приморських зонах України, надано обґрунтування доцільності дослідження даної теми і запропоновані можливі напрямки вирішення проблеми.
 • Документ
  Економічні методи планування рівня ресурсозбереження в будівництві
  (КНУБА, 2007) Оліферук, С. Л.
  Розглядаються комплексний і системний підхід до вирішення проблеми ресурсозбереження. Розглянуто показник ресурсовіддачі та формула його розрахунку. Також надано таблицю бізнес-плану здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зниження витрат виробничих ресурсів та структурно-логічну схему комп’ютеризації процесу планування і оцінки рівня ресурсозбереження у будівництві.
 • Документ
  Роль орнаментів у розвитку сирійської архітектури
  (КНУБА, 2007) Панченко, О. О.
  В даній статті розглядаються историчні прояви появи і розвитку традиційних сирійських орнаментів. Зясували, що орнаменти розділяються на види по способу зображення, по техніці виконання, по місцю розміщення. Представленні приклади рішень орнаментальних композицій.
 • Документ
  Моделі оптимізації просторової підсистеми містобудівної системи
  (КНУБА, 2007) Мамедов, А. М.; Жураковський, А.
  Наведені результати дослідження методів та моделей аналізу, оцінки та оптимізації просторових зв’язків в місті.
 • Документ
  Визначення морального зношення прибудинкових територій
  (КНУБА, 2007) Лісниченко, С. В.
  В статті розглядається методика визначення морального зношення елементів благоустрою прибудинкових територій житлових будинків, наявність яких є обов’язковою відповідно до державних будівельних норм.
 • Документ
  Застосування топологічного сортування орієнтованих ациклічних графів у плануванні будівельних робіт
  (КНУБА, 2007) Кубайчук, О. О.; Теренчук, С. А.; Єременко, Б. М.
  Розроблено ефективну програму в середовищі MATHCAD, яка вирішує проблему визначення критичного шляху у плануванні будівельних робіт методами теорії графів.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку житлових територій міста
  (КНУБА, 2007) Король, В. П.
  Розглянуто проблеми зонування та розвитку житлових територій міста в сучасних соціально-економічних умовах.
 • Документ
  Раціональні конструкції покриттів для будівель швидкого зведення
  (КНУБА, 2007) Гетун, Г. В.; Криштоп, Б. Г.; Чирва, Т. Л.
  У статті розглядаються питання особливостей проектування покриттів будівель швидкого зведення з металевим каркасом. Наведена їх класифікація та характеристики основних несучих і огороджувальних конструкцій. Розглядаються основні переваги та недоліки будівель швидкого зведення. Аналізуються різні типи об’ємно-планувальних рішень будівель швидкого зведення та раціональні види їх покриттів і покрівель.
 • Документ
  Розвиток земельної реформи в Україні в умовах незалежності
  (КНУБА, 2007) Лізунова, А. П.
  В статті проаналізовано розвиток земельної реформи в Україні з часу її незалежності та зроблені висновки по вдосконаленню законодавчої бази.