Вертикальні музеї та вертикальні розширення музеїв

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розширення є однією з нагальних проблем розвитку сучасних музеїв і потребує нових методів побудови об’ємно – просторової структури. На місце горизонтальних форм розширень приходять нові, одна з яких – вертикальні розширення. Вони обумовлені відсутністю вільних земельних ділянок у щільній міській забудові. При цьому докорінно змінюється об’мно – просторова побудова розширення, ускладнюється можливості розміщення на земельній ділянці. Але досвід побудови вертикальних розширень відомих музеїв вказує на доцільність та успішне використання таких форм музейного будівництва.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, музеї, розширення музеїв, museum, museums extension
Бібліографічний опис
Дивак В. І. Вертикальні музеї та вертикальні розширення музеїв / В. І. Дивак // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 171-177. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання