Чисельна оптимізація параметрів віброударної системи при моделюванні удару силою контактної взаємодії

Ескіз

Дата

2007

Автори

Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.
Лук‘янченко, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконана чисельна оптимізація параметрів віброударної системи з використанням методу проекції градієнта з корекцією нев'язки в обмеженнях. Приділено увагу питанню впливу параметрів, які характеризують зону контакту тіл, що співударяються, на характеристики коливального руху системи.

Опис

Ключові слова

віброударна система, оптимізація параметрів, проекція градієнта, «проектуюча» матриця, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Погорелова О. С. Чисельна оптимізація параметрів віброударної системи при моделюванні удару силою контактної взаємодії / О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова, О. О. Лук’янченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 91–99. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset