Скінчено-автоматне моделювання вимушених коливань недисипативних стержневих систем

Ескіз недоступний
Дата
2007
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано універсальний аналітичний підхід, який дозволяє за допомогою скінчених автоматів моделювати вимушені просторові коливання континуальних недисипативних стержневих систем під дією періодичних зовнішніх сил.
Опис
Ключові слова
скінчені автомати, вимушені просторові коливання, недисипативні стержневі системи, скінчено-автоматне моделювання
Бібліографічний опис
Распопов О. С. Скінчено-автоматне моделювання вимушених коливань недисипативних стержневих систем / О. С. Распопов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 114 – 118. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання