Скінчено-автоматне моделювання вимушених коливань недисипативних стержневих систем

Ескіз

Дата

2007

Автори

Распопов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано універсальний аналітичний підхід, який дозволяє за допомогою скінчених автоматів моделювати вимушені просторові коливання континуальних недисипативних стержневих систем під дією періодичних зовнішніх сил.

Опис

Ключові слова

скінчені автомати, вимушені просторові коливання, недисипативні стержневі системи, скінчено-автоматне моделювання

Бібліографічний опис

Распопов О. С. Скінчено-автоматне моделювання вимушених коливань недисипативних стержневих систем / О. С. Распопов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 114 – 118. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset