Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл

Ескіз

Дата

2007

Автори

Баженов, В. А.
Солодей, І. І.
Приходько, А. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблена та апробована ефективна методика аналізу лінійних стаціонарних коливань неоднорідних просторових тіл, що знаходяться під дією періодичних або рухомих навантажень на основі напіваналітичного методу скінченних елементів . Проведено дослідження збіжності та вірогідності розв’язків у порівнянні з відомими аналітичними підходами.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, динамічні навантаження, НМСЕ, періодичні коливання, неоднорідні просторові тіла

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл / В. А. Баженов, І. І. Солодей, А. Ю. Приходько // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 142 – 158. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset