Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл

Ескіз недоступний
Дата
2007
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблена та апробована ефективна методика аналізу лінійних стаціонарних коливань неоднорідних просторових тіл, що знаходяться під дією періодичних або рухомих навантажень на основі напіваналітичного методу скінченних елементів . Проведено дослідження збіжності та вірогідності розв’язків у порівнянні з відомими аналітичними підходами.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, динамічні навантаження, НМСЕ, періодичні коливання, неоднорідні просторові тіла
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл / В. А. Баженов, І. І. Солодей, А. Ю. Приходько // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 142 – 158. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання