Розвиток методу продовження за параметром для віброударних систем при моделюванні удару силою контактної взаємодії

Ескіз

Дата

2011

Автори

Баженов, В. А.
Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті викладаються теоретичні положення застосування методу продовження розв’язку за параметром для дослідження динаміки віброударних систем під дією періодичного зовнішнього навантаження. Розв‘язки рівнянь руху будуються в залежності від параметра його амплітуди. Удар моделюється нелінійною силою контактної взаємодії, яка описується законом Герца. Теоретичні викладки розроблені для двохмасових систем з двома ступнями вільності. Відмічаються переваги цього методу, які дозволяють суттєво зменшити обчислювальні витрати.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, віброударна система, моделювання удару, контактна взаємодія, метод продовження розв’язку

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Розвиток методу продовження за параметром для віброударних систем при моделюванні удару силою контактної взаємодії / В. А. Баженов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 62 –72. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset