Неоднорідний призматичний скінченний елемент зі змінною площею поперечного перерізу та урахуванням змінності компонентів метричного тензору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Баженов, В. А.
Шкриль, О. О.
Пискунов, С. О.
Богдан, Д. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів (НМСЕ) для косокутного призматичного неоднорідного скінченого елемента зі змінною площею поперечного перерізу та з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу; показана ефективність їх застосування при розв’язанні тестових задач.
Опис
Ключові слова
неоднорідний призматичний скінченний елемент, площа поперечного перерізу, задачі, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Неоднорідний призматичний скінченний елемент зі змінною площею поперечного перерізу та урахуванням змінності компонентів метричного тензору / В. А. Баженов, О. О. Шкриль, С. О. Пискунов, Д. В. Богдан // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 3 - 22. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання