Загальна методика дослідження проблеми формування місць неорганізованої рекреації

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті основні наукові методи дослідження та вирі-шення проблеми формування місць неорганізованої рекреації, які застосовуються у сучасному містобудуванні. Встановлена потреба в організаційному перетворенні існуючого методичного апарату рекреаційного містобудування.
Опис
Ключові слова
неорганізована рекреація, наукові методи дослідження, житлово-рекреаційний комплекс, неорганизованная рекреация, научные методы исследования, жилищно-рекреационный комплекс, self-organized recreation, research methods, housing-and-recreation complex, кафедра ландшафтної архітектури
Бібліографічний опис
Омшанська А. Г. Загальна методика дослідження проблеми формування місць неорганізованої рекреації / А. Г. Омшанська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 367 - 373. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання