Іноземна мова (англійська)

Ескіз

Дата

2023

Автори

Лук’яненко, Т. О.
Щербань, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання практичних завдань студентами освітнього рівня «бакалавр». Викладено тексти з вправами для поглибленого вивчення та розширення словникового запасу студентів. Призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Опис

Ключові слова

мова іноземна, мова англійська, кафедра мовної підготовки і комунікації

Бібліографічний опис

Іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації до практичних занять з англійської мови : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Т. О. Лук’яненко, Ю. В. Щербань. – Київ : КНУБА, 2023 – 24 с. - Бібліогр. : с. 22.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced