Іноземна мова (англійська)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Лук’яненко, Т. О.
Щербань, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання практичних завдань студентами освітнього рівня «бакалавр». Викладено тексти з вправами для поглибленого вивчення та розширення словникового запасу студентів. Призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Опис
Ключові слова
мова іноземна, мова англійська, кафедра мовної підготовки і комунікації
Бібліографічний опис
Іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації до практичних занять з англійської мови : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Т. О. Лук’яненко, Ю. В. Щербань. – Київ : КНУБА, 2023 – 24 с. - Бібліогр. : с. 22.