Розрахунок одиничної палі з урахуванням нелінійної залежності жорсткісних характеристик основи

Ескіз

Дата

2009

Автори

Гоцуляк, Є. О.
Шельменко, А. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконано розрахунок палі з використанням скінченно-елементного программного комплексу у двох постановках – за класичною теорією та з урахуванням залежності жорсткісних параметрів ґрунтового середовища від його напруженого стану. Результати приведеного розрахунку порівняні з експериментальними та теоретичними данними, що опубліковані в літературі.

Опис

Ключові слова

пальові фундаменти, монолітні залізобетонні будівлі, розрахунок одиничної палі

Бібліографічний опис

Гоцуляк Є. О. Розрахунок одиничної палі з урахуванням нелінійної залежності жорсткісних характеристик основи / Є. О. Гоцуляк, А. М. Шельменко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 142 - 146. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced