Розробка концепції впровадження bim-технології в процеси формування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Микитась, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Основна ідея дослідження щодо вирішення інфраструктурних проблем енергозбереження полягає у формуванні енергоефективних архітектурно- будівельних кластерів із застосуванням BIM-технології. Дослідження орієнтовані на розробку концепції моделювання, що основана на системному аналізі характеристик діяльності кластерів різної структури, як системи в цілому, та порівнянні оцінок ефективності участі в кластері альтернативних об’єктів кластеризації. Синтез моделей кластерних структур запропоновано здійснювати методами системного геометричного моделювання. Оцінку ефективності участі в кластері різних об’єктів пропонується здійснювати на основі обчислювальних експериментів з інформаційними моделями будівель.

Опис

Ключові слова

енергоресурсоефективність, кластерна структура, об’єкт кластеризації, BIM-технологія, кластерная структура, объект кластеризации, BIM-технология, energy resource efficiency, cluster structure, clustering object, BIM-technology, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Микитась М. В. Розробка концепції впровадження bim-технології в процеси формування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів / М. В. Микитась // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 257-262. - Бібліогр : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset