Определение потенциала энергии в произвольной точке пространства от точечного источника энергии и его отражения

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Предложена геометрическая модель определения потенциала энергии в произвольной точке трехмерного пространства от точечного источника энергии и его отражения в экране, который представлен плоскостью общего положения, с учетом того, что не вся энергия от источника отражается в экране. Частично оставшуюся энергию экран поглощает.
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, отражение, поглощение, расстояние, функция от расстояния, влияние, потенциал энергии, точечный источник энергии, физическое поле, гиперповерхность, відбиття, поглинання, відстань, функція від відстані, вплив, потенціал енергії, точкове джерело енергії, фізичне поле, гіперповерхня, reflection, absorption, distance, function from distance, influence, energy potential, point source of energy, physical field, hypersurface
Бібліографічний опис
Мостовенко А. В. Определение потенциала энергии в произвольной точке пространства от точечного источника энергии и его отражения / А. В. Мостовенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 263-268. - Бібліогр : 3 назв.
Зібрання