Оцінка та аналіз характеристик теплових акумуляторів для повітряних геліосистем

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено порівняльний аналіз характеристик відомих теплових акумуляторів для сонячних систем. Встановлено, що найбільш придатними для акумулювання теплоти в низькотемпературних сонячних системах опалення є теплоакумулюючі матеріали на основі кристалогідратів.
Опис
Ключові слова
тепловий акумулятор, геліоколектор, сонячна система опалення, фахоперехідний матеріал
Бібліографічний опис
Козак Х. Р. Оцінка та аналіз характеристик теплових акумуляторів для повітряних геліосистем / Х. Р. Козак, В. М. Желих // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 19. – С. 65-70. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання