Метод прямих у циліндричній системі координат

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній роботі розглядається плоска деформація товстої циліндричної оболонки, жорстко закріпленої по бічним граням. Для зниження вимірності вихідних диференціальних рівнянь використовується метод прямих у поєднанні з проекційним методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. В результаті редукції рівняння зводяться до системи однорідних диференціальних рівнянь першого порядку в частинних похідних. В подальшому система розв’язується чисельно, використовуючи метод дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.
Опис
Ключові слова
метод прямих, товста циліндрична оболонка теорія пружності, плоска деформація, напружено-деформований стан, кафедра опору матеріалів
Бібліографічний опис
Левківський Д. В. Метод прямих у циліндричній системі координат / Д. В. Левківський, Янсонс М. О. // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 118 - 124. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання