Метод прямих у циліндричній системі координат

Ескіз

Дата

2014

Автори

Левківський, Д. В.
Янсонс, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі розглядається плоска деформація товстої циліндричної оболонки, жорстко закріпленої по бічним граням. Для зниження вимірності вихідних диференціальних рівнянь використовується метод прямих у поєднанні з проекційним методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. В результаті редукції рівняння зводяться до системи однорідних диференціальних рівнянь першого порядку в частинних похідних. В подальшому система розв’язується чисельно, використовуючи метод дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.

Опис

Ключові слова

метод прямих, товста циліндрична оболонка теорія пружності, плоска деформація, напружено-деформований стан, кафедра опору матеріалів

Бібліографічний опис

Левківський Д. В. Метод прямих у циліндричній системі координат / Д. В. Левківський, Янсонс М. О. // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 118 - 124. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset