Використання вимірювальної апаратури для дослідження фізичних процесів системи “МАШИНА-СЕРЕДОВИЩЕ”

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена огляду сучасної апаратури для дослідження фізичних процесів взаємодії машини та середовища. Наведено можливість використання сучасної аналогово-цифрової апаратури для реєстрації, запису та обробки інформації з ціллю отримання реальної фізичної картини явищ, що відбуваються в системі «машина-середовище”.
Опис
Ключові слова
обробка інформації, цифрова система запису даних, фізична картина, кафедра технології будівельного виробництва
Бібліографічний опис
Басараб В. А. Використання вимірювальної апаратури для дослідження фізичних процесів системи “МАШИНА-СЕРЕДОВИЩЕ” / В. А. Басараб // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 11. - С. 26 - 30. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання