Використання вимірювальної апаратури для дослідження фізичних процесів системи “МАШИНА-СЕРЕДОВИЩЕ”

Ескіз

Дата

2013

Автори

Басараб, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена огляду сучасної апаратури для дослідження фізичних процесів взаємодії машини та середовища. Наведено можливість використання сучасної аналогово-цифрової апаратури для реєстрації, запису та обробки інформації з ціллю отримання реальної фізичної картини явищ, що відбуваються в системі «машина-середовище”.

Опис

Ключові слова

обробка інформації, цифрова система запису даних, фізична картина, кафедра технології будівельного виробництва

Бібліографічний опис

Басараб В. А. Використання вимірювальної апаратури для дослідження фізичних процесів системи “МАШИНА-СЕРЕДОВИЩЕ” / В. А. Басараб // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 11. - С. 26 - 30. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced