Векторная модель точек бифуркации в программах развития организаций

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрена векторная модель точек бифуркации в программах развития организаций. Анализируются модели обеспечения устойчивого развития организаций с учетом движущих сил и сопротивлений, рисков и возможностей. Представлена векторная модель управления внутренними процессами точек бифуркации развития финансового учреждения.
Опис
Ключові слова
заинтересованные стороны, точки бифуркации, векторная модель, движущие силы и сопротивления, риски и возможности, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Бушуев С. Д. Векторная модель точек бифуркации в программах развития организаций / С. Д. Бушуев, Р. Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 12. – С. 26 - 29. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання