Комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Данієлян, А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Еко-архітектура - актуальний та відносно молодий напрямок проектування, який розвивається дуже стрімко. Системного підходу до проектування еко-об’єктів не існує, тому що бракує теоретичної бази та єдиного загально прийнятого понятійного апарату. Процес геометричного моделювання еко-об’єктів вивчається опосередковано. В даній роботі розглядається процес об’ємно-просторового моделювання еко-об’єктів. Наведено системні ієрархічні моделі формоутворення об’єктів архітектури, визначено принципову різницю геометричного моделювання об’єктів класу еко. В роботі введено та сформульовано поняття формотворча концепція та її роль у процесі формоутворення об’єктів еко-архітектури (еко-дизайну). На основі аналізу проектних матеріалів, їх систематизації та створеного банку даних було отримано комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів. Для цього попарно було зіставлено ознаки, які визначають процес герметичного моделювання еко-об’єкта: формотворча концепція - геометричний засіб її реалізації, геометричний засіб моделювання форми - композиційний прийом архітектурного формотворення. На основі комбінаторних моделей можливо створити новий тип об’ємно- просторового рішення еко-об’єкта, застосувавши в процесі геометричного моделювання пару ознак, не використану досі. Маючи такі комбінаторні моделі окрім генерації нових рішень геометричних оболонок, можна отримувати різноманітну аналітичну інформацію. В роботі наведені таблиці співставлення пар ознак, не використані в проектній практиці, але можливі для застосування - комбінації для створення нових рішень. Проаналізовано доцільність застосування тієї чи іншої концепції, визначено, що найбільш ефективною та варіативною є геометрична формотворча концепція, яка може бути реалізована будь-яким із засобів геомеричного моделювання. На основі наведених комбінаторних моделей також можна отримати інформацію щодо універсальності кожного із геометричних засобів реалізації концепцій.

Опис

Ключові слова

еко-об’єкт, формотворча концепція, концепція функціонування, геометричний засіб, композиційний прийом, формотворення

Бібліографічний опис

Данієлян А. Комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів / А. Данієлян // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2018. - Вип.10. - С. 85 - 95. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset