Структура залежностей між природними умовами, природними процесами та інженерними спорудами

Ескіз

Дата

2015

Автори

Сингаївська, О. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто «середовище» (природне і антропогенне), як «матеріальна складова» предметної області містобудівної діяльності. Наведено моделі залежностей вибору варіанту необхідних інженерних споруд від: а) природних умов; б) задач з інженерної підготовки територій

Опис

Ключові слова

середовище, природні умови, інженерна підготовка територій, інженерні споруди, среда обитания, природные условия, инженерная подготовка территорий, инженерные сооружения, habitat, natural conditions, engineering preparation of an area, engineering structures, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Сингаївська О. І. Структура залежностей між природними умовами, природними процесами та інженерними спорудами / О. І. Сингаївська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 196-208. – Бібліогр. : 24 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset