Організація і управління в сфері фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Антонюк, Оксана Анатоліївна
Киселевська, Світлана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Організація і управління в сфері фізичної культури і спорту». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та підсумкового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

фізичне виховання, організація, спорт, організація, фізичне виховання, управління, спорт, управління, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Організація і управління в сфері фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. А. Антонюк, С. М. Киселевська . - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 29 с. - Бібліогр. : с. 27 - 29.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced