Огляд методів сейсмозахисту та приклади їх застосування у конструкціях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Іванченко, Г. М.
Гончаренко, М. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі наведений огляд методів сейсмозахисту будівель і споруд. Головна увага приділена спеціальним засобам, які знаходять все більше застосування у сучасних спорудах. Проаналізована загальна класифікація, коротко охарактеризовані особливості методів. Наведені приклади їх застосування як при будівництві споруд, так і у вже існуючих будівлях.
Опис
Ключові слова
сейсмозахист, сейсмоізоляція, сейсмогасіння, динамічні гасники коливань, динамічні гасники коливань
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Огляд методів сейсмозахисту та приклади їх застосування у конструкціях / Г. М. Іванченко, М. В. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 158-164. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання