Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров'я України

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто вплив соціально-економічних та демографічних чинників на процес реформування містобудівної мережі лікувально-профілактичних дитячих закладів охорони здоров'я України. Розглянуті пріоритетні напрями, на які необхідно звернути увагу фахівцям, задіяним в проведені реформи, зокрема з архітектурно-містобудівної точки зору. Підведений підсумок аналізу соціального, економічного та демографічного положення в Україні щодо наслідків у сфері життя і здоров'я населення нашої держави.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, архітектура, містобудування, дитячі лікувально- профілактичні заклади, мережа закладів охорони здоров'я України, архитектура, градостроительство, детские лечебно- профилактические учреждения, сеть заведений здравоохранения Украины, architecture, children's medical institutions, the network of health care institutions of Ukraine
Бібліографічний опис
Булах І. В. Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров'я України / І. В. Булах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 27-32.– Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання