Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони

Ескіз

Дата

2012

Автори

Кравченко, М. В.
Заграй, Я. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто погляди на питну воду як розбавлений розчин, де вода представлена у вигляді гігантських гетерофазних кластерів. Запропоновано фізичну модель і механізм баромембранних процесів та їх вплив на зміну якісного і кількісного складу водних розбавлених розчинів, особливо, на зміну концентрації і співвідношення основних компонентів. Надано рекомендації по використанню баромембранних процесів при коригуванні якості питної води.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, питна вода, водний розбавлений розчин, мембрана, коригування, баромембранні процеси, параметральні криві, питьевая вода, водный разбавленный раствор, мембрана, корректировка, баромембранные процессы, параметральные кривые, drinking water, diluted aqueous solution, membrane, adjustment, baromembranes processes, parametrial curves

Бібліографічний опис

Кравченко М. В. Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони / М. В. Кравченко, Я. М. Заграй // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 18. – С. 6 – 21. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset