Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто погляди на питну воду як розбавлений розчин, де вода представлена у вигляді гігантських гетерофазних кластерів. Запропоновано фізичну модель і механізм баромембранних процесів та їх вплив на зміну якісного і кількісного складу водних розбавлених розчинів, особливо, на зміну концентрації і співвідношення основних компонентів. Надано рекомендації по використанню баромембранних процесів при коригуванні якості питної води.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, питна вода, водний розбавлений розчин, мембрана, коригування, баромембранні процеси, параметральні криві, питьевая вода, водный разбавленный раствор, мембрана, корректировка, баромембранные процессы, параметральные кривые, drinking water, diluted aqueous solution, membrane, adjustment, baromembranes processes, parametrial curves
Бібліографічний опис
Кравченко М. В. Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони / М. В. Кравченко, Я. М. Заграй // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 18. – С. 6 – 21. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання