Планування кар’єри і професійний розвиток

Ескіз

Дата

2022

Автори

Титок, Вікторія Вікторівна
Ємельянова, Олена Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять програму курсу, перелік та зміст лекцій, основні поняття, які мають бути засвоєні, рекомендовану літературу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форми навчання.

Опис

Ключові слова

кафедра організації і управління будівництвом, професійний розвиток, кар’єра, планування кар’єри

Бібліографічний опис

Планування кар’єри і професійний розвиток : методичні вказівки до вивчення дисципліни : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальніості 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. В. Титок, О. М. Ємельянова. – Київ : КНУБА, 2022. – 52 с. - Бібліогр. : с. 50 - 52.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced