Визначення силових параметрів процесу різання абразивними армованими кругами

Ескіз

Дата

2012

Автори

Абрашкевич, Ю. Д.
Пелевін, Л. Є.
Човнюк, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті за основою методу багатофакторного експерименту представлено побудовурегресійної моделі, що описує зміну експлуатаційних параметрів абразивного інструменту (швидкостей різання і подачі) з урахуванням конкретних умов використання абразивних армованих кругів.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, регресійна модель, абразивний армований круг, метод багатофакторного планування експерименту, режим роботи, регрессионная модель, абразивный армированный круг, метод многофакторного планирования эксперимента, режим работы, regression model reinforced abrasive terms, the method of multifactor planning of the second experiment, the mode of operation

Бібліографічний опис

Абрашкевич Ю. Д. Визначення силових параметрів процесу різання абразивними армованими кругами / Ю. Д. Абрашкевич, Л. Є. Пелевін, О. В. Човнюк // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 53 - 56. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced