Шляхи економного проектування акустики залів за рахунок максимального використання відбитої енергії звуків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Козак, Юрій Валентинович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Історія архітектурної акустики свідчить про тенденцію розвитку методів проектування відбиттів для підсилення звуку видовищних та культових залів, завдяки чому в сучасносному акустичному середовищі природні засоби підсилення звуку у вигляді відбиваючих екранів без використання звукопідсилюючої апаратури направляють відбиття на слухачів. Використання поверхонь 2-го та вищих порядків в якості відбиваючих екранів та їх трансформація дозволяють проектувати сучасні зали зі складними формами внутрішніх поверхонь та проводити акустичний розрахунок відбиттів від них.
Опис
Ключові слова
поверхні 2-го та вищих порядків, акустика, трансформовані відбиваючі екрани, поверхня відбитих променів, акустика, поверхности 2-го и высших порядков, трансформированные отражающие экраны, поверхность отраженных лучей, acoustics, surfaces of 2-nd and higher order, transformable reflecting screens, surfaces of reflected rays, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Козак Ю. В. Шляхи економного проектування акустики залів за рахунок максимального використання відбитої енергії звуків / Ю. В. Козак // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 98 - 102. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання