Історичний досвід формування садів і парків філософської та психоемоційної спрямованості

Ескіз

Дата

2019

Автори

Каранда, А. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто прообрази сучасник спеціалізованих культурнопізнавальних парків на прикладі історичних садів Китаю, Японії та Франції, при формуванні яких використовувалися філософський та психоемоційний аспекти. Відмінність цих садів від сучасних полягає в тому, що вони були приватною власністю заможних людей та їх ідейний зміст закладався безпосередньо в концепцію саду. Тому філософія цих садів була зрозуміла лише обмеженому колу осіб, для яких вони будувалися. Теперішні сади та парки – це громадські об’єкти, які відвідують різні верстви населення, соціального статусу тощо. Задача ландшафтного архітектора полягає в формуванні сучасних просторів за принципом спадкоємності філософських та психоемоційних аспектів формування садів та парків минулого.

Опис

Ключові слова

громадський об’єкт, парк, психоемоційна спрямованість, спеціалізований культурно-пізнавальний парк, монофункціональний парк, психоемоційний стан людини, китайський сад, японський сад, кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Каранда А. О. Історичний досвід формування садів і парків філософської та психоемоційної спрямованості / А. О. Каранда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 53. - С. 188 - 197. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset