Основные направления совершенствования архитектурной отделки фасадов зданий

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Узагальнено сучасний досвiд проектувания i будiвництва будiвель iз застосуваниям нових методiв архiтектурного опорядження фасадiв i визначенi основнi напрямки його подалешого розвитку та вдосконалення.
Опис
Ключові слова
будiвлi i споруди, архiтектурне опорядження, тенденцii розвитку, Кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Самойлович В. В. Основные направления совершенствования архитектурной отделки фасадов зданий / В. В. Самойлович, А. А. Белоглазова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 403-410. - Бібліогр : 4 назв.
Зібрання