Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ворона, Ю. В.
Лук’янченко, О. О.
Костіна, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджена стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда при дії дельта-корельованого стохастичного навантаження у середньому на основі моментних функцій фазових координат другого порядку. Система диференціальних рівнянь першого марківського наближення для других моментів зі сталими коефіцієнтами отримана за допомогою функціонального підходу, методу скінченних елементів та асимптотичного методу, що базується на розкладанні статистичних характеристик розв’язків динамічної задачі за малим параметром. Виконано якісний аналіз режимів стохастичних параметричних коливань гіперболоїда при дії поверхневого тиску за допомогою прямого методу чисельного інтегрування Рунге-Кутти четвертого порядку та характеристичних показників Хілла. Визначені області динамічної нестійкості гіперболічного параболоїда та критичні значення стохастичного навантаження.

Опис

Ключові слова

нелінійна стійкість, стохастична стійкість, параметричні коливання, функціональний підхід, гіперболічний параболоїд, кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Ворона Ю. В. Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда / Ю. В. Ворона, О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 150-162. - Бібліогр. : 25 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset