Планування і благоустрій міст

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено погляд авторів на зміст та структуру навчального посібника "Планування і благоустрій міст" (Харків: ХНАМГ, 2011), авторів О.С. Безлюбченко, О.В. Завального та Т.О. Черноносової.
Опис
Ключові слова
Кафедра міського будівництва, Кафедра міського господарства
Бібліографічний опис
Планування і благоустрій міст / О .І. Сингаївська, О. Д. Міщенко, О. С. Усова, П. П. Чередніченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 151-153. - Бібліогр : 4 назв.
Зібрання