Стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту нерухомості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Гладка, Олена Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі поглиблено теоретичні засади процесу управління проектами девелопменту нерухомості. Розкрито особливості проектів девелопменту нерухомості в Україні. Побудовано модель семифазового продуктоорієнтованого життєвого циклу проекту девелопменту нерухомості та обґрунтовано необхідність прийняття стратегічних віхових рішень по завершенню кожної з фаз. Визначено систему показників для оцінювання внутрішньої цінності продукту проекту на основі концептуальних положень системи збалансованих показників. Розроблено моделі оцінювання внутрішньої та зовнішньої цінності продукту проекту девелопменту нерухомості в проміжній конфігурації. Апробовано розроблені рекомендації щодо прийняття стратегічних віхових рішень в проектах девелопменту.
Опис
Ключові слова
проект девелопменту нерухомості, продукт проекту, цінність продукту проекту, стратегічне віхове рішення в проекті девелопменту нерухомості, зацікавлені сторони проекту девелопменту нерухомості
Бібліографічний опис
Гладка О. М. Стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту нерухомості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гладка Олена Миколаївна ; Східноукраїнськ. нац. ун-т ім. В. Даля. - Київ, 2012. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17 - 19
Зібрання