Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні

Ескіз

Дата

2018

Автори

Пискунов, С. О.
Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведена оцінка напружено-деформованого стану захисної оболонки реактора з початковою тріщиною при дії термосилового навантаження. Отримані вздовж фронту тріщини значення коефіцієнтів інтенсивності напружень порівнюються з результатами розрахунку на дію окремо силового (внутрішнього тиску) і температурного навантаження.

Опис

Ключові слова

метод скінченних елементів (МСЕ), коефіцієнт інтенсивності напружень, захисна оболонка ядерного реактора, термосилове навантаження, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Пискунов С. О. Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні / С. О. Пискунов, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 60 - 66. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced