Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведена оцінка напружено-деформованого стану захисної оболонки реактора з початковою тріщиною при дії термосилового навантаження. Отримані вздовж фронту тріщини значення коефіцієнтів інтенсивності напружень порівнюються з результатами розрахунку на дію окремо силового (внутрішнього тиску) і температурного навантаження.
Опис
Ключові слова
метод скінченних елементів (МСЕ), коефіцієнт інтенсивності напружень, захисна оболонка ядерного реактора, термосилове навантаження, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Пискунов С. О. Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні / С. О. Пискунов, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 60 - 66. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання