Адекватність і можливості скінченно-елементної моделі спорудиміжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено приклад вдосконалення моніторингу будівельних об’єктів за допомогою мате-матичного моделювання. Описуються результати перевірки можливості практичного використання створеної скінченно-елементної моделі конкретної споруди
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, скінченно-елементна модель будівельної споруди, напружено-деформований стан, статичні та динамічні характеристики, частота власних коливань.
Бібліографічний опис
Гайдайчук В. В. Адекватність і можливості скінченно-елементної моделі споруди міжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу / В. Гайдайчук , О. Дєдов , К. Котенко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач . - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 90. - С. 5-10.
Зібрання