Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття

Ескіз

Дата

2017

Автори

Голубчак, К. Т.
Слєпцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття аналізує перспективи та особливості функціонування паломницького центру у с. Погоня Тисменицького району Івано-Франківської області як потужного осередку духовності Прикарпаття. На основі аналізу історичних даних, а також існуючого стану території сформовано пропозиції щодо вдосконалення його архітектурно-планувальної організації та інфраструктури.

Опис

Ключові слова

каф. основ архітектури і арх. проектування, паломницькі центри, Погоня, реколекції, релігійний туризм, духовно-реколекційні центри, архітектурна організація, духовність, сакральна архітектура, паломнические центры, Погоня, реколекции, религиозный туризм, духовно-реколекционный центр, архитектурная организация, духовность, сакральная архитектура, pilgrim centers, Pohonia, retreats, religious tourism, spiritual retreats centers, architectural organization, spirituality, sacred architecture

Бібліографічний опис

Голубчак К. Т. Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття / К. Т. Голубчак, О. С. Слєпцов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 275 - 284. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset