Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття аналізує перспективи та особливості функціонування паломницького центру у с. Погоня Тисменицького району Івано-Франківської області як потужного осередку духовності Прикарпаття. На основі аналізу історичних даних, а також існуючого стану території сформовано пропозиції щодо вдосконалення його архітектурно-планувальної організації та інфраструктури.
Опис
Ключові слова
каф. основ архітектури і арх. проектування, паломницькі центри, Погоня, реколекції, релігійний туризм, духовно-реколекційні центри, архітектурна організація, духовність, сакральна архітектура, паломнические центры, Погоня, реколекции, религиозный туризм, духовно-реколекционный центр, архитектурная организация, духовность, сакральная архитектура, pilgrim centers, Pohonia, retreats, religious tourism, spiritual retreats centers, architectural organization, spirituality, sacred architecture
Бібліографічний опис
Голубчак К. Т. Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття / К. Т. Голубчак, О. С. Слєпцов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 275 - 284. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання