Організаційно-технологічний механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Безух, Андрій Сергійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Основна мета дисертаційної роботи в полягає в розробці моделей і методів організаційно-технологічної оптимізації і планування конкурентних форм діяльності будівельних підприємств, які б забезпечували їм адаптування до сучасних умов їх функціонування. Для досягнення мети роботи: проведено аналізу наявних організаційно-технологічних, ресурсних, календарних та інших науково-теоретичних інструментів планування та вдосконалення результатів діяльності підприємств будівельної галузі, врахування наукових та практичних передумов дослідження для визначення шляхів оновлення існуючих механізмів організації будівельного виробництва; визначено мету, задачі, об’єкт, предмет дослідження та наукову гіпотезу дослідження, як основу для визначення досліджуваних складових механізму організаційно-технологічної оптимізації і планування конкурентних форм діяльності будівельних підприємств; розроблено систему організаційно-технологічних моделей оптимізації результатів діяльності будівельних підприємств у відповідності до вимог сучасного конкурентного ринкового середовища; виконано впровадження отриманих науково-теоретичних результатів дослідження в практику організації будівництва та планування діяльності будівельних підприємств ЗАТ «Укреставрація» (м. Київ) та ТОВ «Укрбудінвест» (м.Київ) за рахунок апробації комплексу програм та його складових у вигляді окремих програмних продуктів, скерованих на підтримку процесів покращення результатів функціонування будівельних підприємств отримано скорочення термінів виконання робіт проектів на 3-4% та зменшення витрат на 2,89% .
Опис
Ключові слова
будівельне підприємство, оптимізація, планування діяльності, стохастичність, ефективність, проект
Бібліографічний опис
Безух А. С. Організаційно-технологічний механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Безух Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2013. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16 - 17
Зібрання