Сучасні проблеми екосистеми малих річок

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто сучасний стан екосистеми малої річки.Визначені методи збереження та ревіталізації прибережних територій екосистем малих річок.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, прибережні території, екосистема малої річки, природні фактори, містобудівне освоєння, зелена лінія, ревіталізаційні заходи, прибрежные территории, экосистема малой реки, природные факторы, градостроительное освоение, зеленая линия, ревитализационные мероприятия, coastal territories, small river ecosystem, natural factors, urban development, green line, revitalization measures
Бібліографічний опис
Дьомін М. М. Сучасні проблеми екосистеми малих річок / М. М. Дьомін, О. О. Михайлик // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 140-146. - Бібліогр. : 3 назв.
Зібрання