Сучасні проблеми екосистеми малих річок

Ескіз

Дата

2018

Автори

Дьомін, Микола Мифодійович
Михайлик, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто сучасний стан екосистеми малої річки.Визначені методи збереження та ревіталізації прибережних територій екосистем малих річок.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, прибережні території, екосистема малої річки, природні фактори, містобудівне освоєння, зелена лінія, ревіталізаційні заходи, прибрежные территории, экосистема малой реки, природные факторы, градостроительное освоение, зеленая линия, ревитализационные мероприятия, coastal territories, small river ecosystem, natural factors, urban development, green line, revitalization measures

Бібліографічний опис

Дьомін М. М. Сучасні проблеми екосистеми малих річок / М. М. Дьомін, О. О. Михайлик // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 140-146. - Бібліогр. : 3 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset