Енергозберігаючі заходи при проектуванні й експлуатації тваринницьких будівель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Хазін, В. Й.
Кошлатий, О. Б.
Нестеренко, С. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проанализированы особенности и современное состояние нормирования теплозащитной способности ограждающих конструкций животноводческих зданий, сформулировано комплекс мероприятий по экономии тепловой энергии при проектировании, эксплуатации и реконструкции этих зданий.
Опис
Ключові слова
енергозбереження в будівництві, будівлі тваринницькі
Бібліографічний опис
Хазін В. Й. Енергозберігаючі заходи при проектуванні й експлуатації тваринницьких будівель / В. Й. Хазін, О. Б. Кошлатий, С. В. Нестеренко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4. - С. 270-275. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання