Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів

Ескіз

Дата

2012

Автори

Назаренко, Іван Іванович
Міщук, Євген Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робота присвячена розгляду питомих витрат енергії на одиницю отриманої продукції в дробильних машинах. З метою рішення проблеми зменшення енерговитрат при подрібненні, здійснено аналіз енергетичних законів та визначення передумов для подальшого дослідження. Is devoted to examination of the specific energy consumption per unit of production in the grinder. In order to address the reduction of energy costs for crushing, offers an analysis of the energy laws and prerequisites for further study.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, дробарка, енерговитрати, напруження на площадці, crusher, energy costs, the voltage at the site

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів / І. І. Назаренко, Є. О. Міщук // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 28. - С. 20 - 28. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset