Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі

Ескіз

Дата

2015

Автори

Цюцюра, Микола Ігорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ціннісно-орієнтований підхід у формуванні змісту освіти при якісному наданні освітніх послуг (дистанційна підготовка, інтернет-семінари тощо) надає переваги: можливість підготовки цільової аудиторії абітурієнтів; надання професійно-орієнтованих консультацій; оптимізація фінансових витрат університету. Високу ефективність показала практика залучення аспірантів та випускників до формування знань, необхідних для забезпечення професійної підготовки. Така практика відповідає концепції електронного навчання з урахуванням життєвого циклу відтворення знань. Функції університету при цьому зводяться до організації навчального процесу – формування навчальних планів, навчальних дисциплін професорсько-викладацьким складом та компетентними особами. Прискорене зниження актуальності, так зване «старіння» знань, у багатьох галузях ускладнює процеси та технології управління цінностями змісту освіти.

Опис

Ключові слова

механізми розвитку освітнього середовиша, вдосконалення системи освіти, ціннісно-орієнтоване навчання, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Цюцюра М. І. Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі / М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 89-94. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset