Інформатизація системи управління енергозбереженням підприємства на основі когерентно-когезійної моделі

Ескіз

Дата

2017

Автори

Климчук, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ефективність системи управління енергозбереженням підприємства значною мірою залежить від дії низки факторів, одним з них є інформаційно-аналітичного забезпечення.В статті запропоновано когерентно-когезійна модель інформатизації системи управління енергозбереженням на підприємстві, що надасть можливість створити спільний інформаційний простір для стейкхолдерів. Структуризація запропонованої моделі утворює зв ’язки її суб ’єктів і цілей, змісту інформації та вектори інформаційних потоків для вирішення поставлених завдань розвитку енергозбереження на будівельних підприємствах. Це надасть можливість приймати ефективні, дієві управлінські рішення з метою підвищення рівня енергоефективності підприємства. В статті представлено етапи формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління енергозбереженням на підприємстві Ключові слова: управління енергозбереженням; когезія; когерентність; інформатизація; підприємство; рівень енергоефективності; структурні компоненти системи, кафедра організації та управління будівництвом

Опис

Ключові слова

управління енергозбереженням, когезія, когерентність, інформатизація, підприємство, рівень енергоефективності, структурні компоненти системи, управление энергосбережением, когезия, когерентность, информатизация, предприятие, уровень энергоэффективности, структурные компоненты системы, power management, cohesion, coherence, information, energy efficiency, structural components of the system, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Климчук М. М. Інформатизація системи управління енергозбереженням підприємства на основі когерентно-когезійної моделі / М. М. Климчук // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 89-91. – Бібліогр. : 23 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset