Стійкість і власні коливання неоднорідних оболонок з урахуванням напруженого стану

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена проблемі розробки єдиної методології на основі ефективного чисельного аналізу задач стійкості та власних коливань широкого класу неоднорідних оболонок, як тонких, так і середньої товщини. У задачах про власні коливання враховується наявність попереднього напруження конструкції від дії статичних навантажень, що істотно впливає на спектр власних коливань і дає можливість визначати точки біфуркації та значення критичної сили при втраті стійкості за динамічним критерієм.
Опис
Ключові слова
тонка пружна оболонка, геометрично нелінійне деформування, стійкість, власні коливання, універсальний просторовий скінченний елемент, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Стійкість і власні коливання неоднорідних оболонок з урахуванням напруженого стану / В. А. Баженов, О. П. Кривенко, А. Д. Легостаєв // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 95. – С. 96 - 113. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання