Розвиток інформаційної системи нормативної бази будівельних процесів

Ескіз

Дата

2010

Автори

Задоров, В. Б.
Шпирний, В. Т.
Дерев’янко, І. В.
Гріненко, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано одну концепцію побудови інформаційної системи формування, ведення та розвитку нормативної бази елементарних будівельних процесів і операцій у складі сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС) будівельних підприємств. Концепція базується на реструктуризації предметної області – технологічних карт будівельних процесів – на основі принципу розподілення обробки баз знань та даних для формування системно пов’язаного комплекту карт: карт конструктивно-технологічних вимог до виконання будівельних процесів (ККТВ) (декларативна частина) та організаційно-технологічних карт виконання будівельних процесів (ОТК) (варіабельна частина нормоутворюючих показників для моделювання та розрахунку норм і нормативів витрат ресурсів).

Опис

Ключові слова

елементарні будівельні процеси і операції (ЕПіОП), роботи рівня кошторисного виміру (РРКВ), технологічні карти (ТК), карти конструктивно-технологічних вимог (ККТВ) до виконання будівельних процесів, організаційно-технологічні карти (ОТК) виконання будівельних процесів, діалогово-експертне моделювання бізнес-процесів (ДЕМ БП), імітаційне моделювання бізнес-процесів (ІМ БП), кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Розвиток інформаційної системи нормативної бази будівельних процесів / В. Б. Задоров, В. Т. Шпирний, І. В. Дерев’янко, Д. В. Гріненко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 55 - 64. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset