Елекртомагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Ч. 1

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бондар, Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто вібратор з приводом від циліндричного лінійного двигуна зворотно¬поступального руху. На підставі лінійної моделі двигуна отримано рівняння для визначення амплітуди фундаментальної гармоніки магнітної індукції в повітряному проміжку залежно від основних конструктивних розмірів машини (ширини полюсу, розмірів постійних магнітів, полюсної поділки та ін.). Визначено оптимальне значення зовнішнього діаметру активної зони двигуна, яке відповідає максимуму питомої електромагнітної сили за умови сталого значення струму двигуна.

Опис

Ключові слова

вібратор, електромагнітні параметри, електромеханічні характеристики, лінійний двигун, постійні магніти, вибратор, электромагнитные параметры, электромеханические характеристики, линейный двигатель, постоянные магниты, vibrator, electromagnetic parameters, electromechanical characteristics, linear motor, permanent magnets

Бібліографічний опис

Бондар Р. Елекртомагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Ч. 1 / Р. Бондар // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 109 - 118. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset