Assessment of an important River water Quality in Turkey

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено якісні характеристики вод поверхневого джерела (р.Ріва, Туреччина) за 13 параметрами. Встановлено відповідність якості цих вод ІІІ та ІV категоріям згідно з нормативами Закону Турецької Республіки "Про боротьбу із забрудненням водних ресурсів". На основі проведеного кореляційного аналізу динаміки якості води за сезонами року визначено найбільш небезпечні (забруднені) пункти відбору проб.
Опис
Ключові слова
річка Ріва (Туреччина), якість води, статистичний аналіз, динаміка показників, река Рива (Турция), качество воды, статистический анализ, динамика показателей, Riva River, water quality, statistical analysis
Бібліографічний опис
Öz Nurtac Assessment of an important River water Quality in Turkey / Öz Nurtac, Celebi Ahmet Ibragim, Halil Ibragim Uzun // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 262-268. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання