Assessment of an important River water Quality in Turkey

Ескіз

Дата

2016

Автори

Öz Nurtac
Celebi, Ahmet Ibragim
Halil, Ibragim Uzun

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлено якісні характеристики вод поверхневого джерела (р.Ріва, Туреччина) за 13 параметрами. Встановлено відповідність якості цих вод ІІІ та ІV категоріям згідно з нормативами Закону Турецької Республіки "Про боротьбу із забрудненням водних ресурсів". На основі проведеного кореляційного аналізу динаміки якості води за сезонами року визначено найбільш небезпечні (забруднені) пункти відбору проб.

Опис

Ключові слова

річка Ріва (Туреччина), якість води, статистичний аналіз, динаміка показників, река Рива (Турция), качество воды, статистический анализ, динамика показателей, Riva River, water quality, statistical analysis

Бібліографічний опис

Öz Nurtac Assessment of an important River water Quality in Turkey / Öz Nurtac, Celebi Ahmet Ibragim, Halil Ibragim Uzun // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 262-268. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset