Пристрій для активації та знезараження води

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено конструкцію нового вібраційного кавітатора, призначеного для ініціювання і активації хіміко-технологічних та очисних процесів, зокрема біологічного знезараження води. Одночасна дія магнітного та кавітаційного полів на шкідливі мікроорганізми ефективно руйнує їх оболонки, забезпечуючи високий ступінь очищення води. Робота кавітатора здійснюється у неперервному режимі подачі рідини із продуктивністю понад 5,5 м3/год.
Опис
Ключові слова
кавітатор вібраційний, знезараження води біологічне, очищення води, дія магнітного поля
Бібліографічний опис
Пристрій для активації та знезараження води / Л. І. Шевчук, О. І. Строган, О. Р. Баранецька, В.І. Топчій // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 2. - С. 173-177. Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання