Електромагнітний екран з вибірковим поглинанням

Ескіз

Дата

2015

Автори

Коваленко, В.В.
Панова, О.В.
Левченко, Л.О.
Перельот, Т.М.
Волошкіна, О.С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Електромагнітний екран з вибірковим поглинанням складається з полімерної матриці, у тілі якої рівномірно розчинені металеві пелюстки. В матрицю додатково вміщено металеву сітку з розміром чарунки, який відповідає поглинанню електромагнітного випромінювання визначеної частоти.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, полімерна матриця, електромагнітний екран, екологічна безпека

Бібліографічний опис

Патент України 103339, ПМК (2015.01) НО5К 9/00 G12B 17/00. Електромагнітний екран з вибірковим поглинанням / В. В. Коваленко, О. В. Панова, Л. О. Левченко, Т. М. Перельот, О. С. Волошкіна. – № u2015 06225; заяв. 24.06.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. №23.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset