Архітектурно-містобудівна організація закладів охорони здоров'я Німеччини та Великобританії

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуті особливості архітектурно-містобудівної організації системи охорони здоров'я і мережі лікувально-профілактичних закладів Німеччини та Великобританії державного і приватного рівнів підпорядкування. Досліджено рівні надання медичної допомоги і їх частку у загальному забезпеченні медичним обслуговуванням населення. Проаналізована загальна кількість лікувально-профілактичних закладів в масштабах країн. Особлива увага приділена визначенню у німецькій та англійській системах охорони здоров'я місця мережі дитячих лікувальнопрофілактичних об'єктів
Опис
Ключові слова
архітектура, містобудування, лікарня, амбулаторія, мережа лікувально-профілактичних закладів, Німеччина, Великобританія, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Булах І. В. Архітектурно-містобудівна організація закладів охорони здоров'я Німеччини та Великобританії / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ. : КНУБА, 2019. - Вип. 53. - С. 126 - 134. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання