Комп’ютерне тестування при контролі рівня знань з будівельної механіки

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано досвід кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури у використанні комп’ютерних технологій перевірки рівня знань студентів будівельного факультету для поточного і модульного контролю з будівельної механіки
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, перевірка рівня знань студентів, модульний контроль, комп’ютеризація навчального процесу, тестування студентів
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Комп’ютерне тестування при контролі рівня знань з будівельної механіки / Г. М. Іванченко, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 113 - 116. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання