Комп’ютерне тестування при контролі рівня знань з будівельної механіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Іванченко, Г. М.
Шишов, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано досвід кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури у використанні комп’ютерних технологій перевірки рівня знань студентів будівельного факультету для поточного і модульного контролю з будівельної механіки
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, перевірка рівня знань студентів, модульний контроль, комп’ютеризація навчального процесу, тестування студентів
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Комп’ютерне тестування при контролі рівня знань з будівельної механіки / Г. М. Іванченко, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 113 - 116. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання