Метод мінімізації показника загального рівня ризику топографо-геодезичної, картографічної та геоінформаційної продукції за допомогою оптимізації факторів ризику

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається метод визначення доцільного рівня впливу технічних, технологічних, організаційних та інших складових на фактори ризику, що впливають на загальний рівень ризику продукції картографо-геодезичної галузі з урахуванням вагових коефіцієнтів. Метод дає можливості визначення раціональної направленості дій у виробничій діяльності галузі.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, фактори ризику, ризики картографо-геодезичної галузі, стандарти якості, стандарти серії ISO 9000, добровільна сертифікація
Бібліографічний опис
Нестеренко О. В. Метод мінімізації показника загального рівня ризику топографо-геодезичної, картографічної та геоінформаційної продукції за допомогою оптимізації факторів ризику / О. В. Нестеренко // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 398 - 402. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання