Електротехніка та електроніка. Електричні кола

Ескіз

Дата

2024

Автори

Кравченко, І. М.
Остапущенко, О. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні вимоги до виконання лабораторних робіт, рекомендації з обробки результатів експериментів та оформлення протоколів, техніки безпеки під час виконання лабораторних робіт, порядок виконання лабораторних робіт. До складу методичних вказівок увійшли лабораторні роботи, які передбачені робочою програмою з дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

електротехніка, електроніка, електричні кола, кафедра електротехніки та електроприводу

Бібліографічний опис

Електротехніка та електроніка. Електричні кола : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. : уклад. І. М. Кравченко, О. П. Остапущенко. - Київ : КНУБА, 2024. - 36 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced